Projektledning

När arbetet är upphandlat efter utredningsfasen tar projektledning vid och vi driver det metodiskt från start till mål.

Vi har specialkompetens inom alla områden, och vi ser att allt är möjligt!

Vårt mål är att föreningen / fastighetsägaren skall känna en trygghet med oss, från första början till det att projektet är i mål.

Vi säkerställer

  • att kvalitet på utfört arbete uppfyller ställda krav
  • att tidsplan följs
  • att arbetsplatsen hålls säker och städad
  • att projektledare har löpande tillsyn, håller byggmöten och tät kommunikation.

Vårt mål är att slutlig produkt levereras med 100% nöjd kund.

joseph-barrientos-eUMEWE-7Ewg-unsplash