Besiktning

Vi erbjuder alla tänkbara besiktningar:

  • Förbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Efterbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Tvistemålbesiktning

Som huvudbesiktningsman har vi helhetsansvar för den besiktningsgrupp som behövs för att utföra arbetet.

Vårt mål är en godkänd slutbesiktning med både nöjd kund och entreprenör.

kai-rohweder-n2OYCC_ssEs-unsplash