Byggledning

Genom många års erfarenhet av entreprenörskap och att vi själva har drivit stora entreprenader så har vi goda insikter i all de olika delarna som en byggentreprenad innebär.

Vi vet vilka kritiska skeden man kan hamna i, uppmärksammar om orimliga extrakostnader kommer fram och ser till att det är realistiska tidsplaner som är satta.

Allt för att arbetet skall löpa så smidigt som möjligt för alla parter. Det krävs ett bra samspel mellan entreprenör och beställare. Men det behövs också en erfaren projektledare som kan bistå bägge sidorna i projekten.

Välkommen att kontakta oss redan idag!

Silver Konsulter AB
Anders Silver

Södra Catalinagränd 19 A
183 68 Täby